Ondernemersvereniging OeffeltOndernemersvereniging OeffeltOndernemersvereniging OeffeltOndernemersvereniging Oeffelt
Dinsdag 19 februari 2019 Organisatie


Home
Organisatie
Leden
Nieuws/actueel
Agenda
Links
Aanmelden
Contact

Privacy verklaring

     

Oprichtingsvergadering 28 mei 2001 in Gemeenschapshuis De Kleppenburg. Of-ficieel opgericht op 14 september 2001 bij akte van notaris Bongaerts & Melis te Boxmeer.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer: 17139137

Doel

De vereniging heeft ten doel, zulks met behoud van de zelfstandigheid van haar leden, het behartigen van de gemeenschappelijke bedrijfsbelangen van de leden.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van kontakt, beraad en samenwerking tussen de leden onderling;
  • het organiseren van collectieve evenementen, het voeren van reklame-akties, het organiseren van promotion en het bedrijven van public-relation;
  • het naar voren brengen en bepleiten van de bovenbedoelde gemeenschappelijke belangen bij de gemeentelijke, provinciale en/of rijksoverheid en alle daarvoor in aanmerking komende instanties;
  • samenwerking met andere ondernemersverenigingen of detailhandelorganisaties
  • het al dan niet in rechte vertegenwoordigen van (individuele) leden voorzover het ondernemersbelangen betreft;
  • het aanwenden van al die wettige middelen, welke nuttig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin.

Bankrekeningnummer:
NL11 RBRB 0983 0990 06 (Regiobank)
t.n.v. Ondernemersvereniging Oeffelt

 
  Contactgegevens organisatie

Secretariaat Ondernemersvereniging Oeffelt
Geraar Titselaar
Ganzenpoel 3
5441 XW  Oeffelt
Tel. 0485-324491
E-mail: info@ov-oeffelt.nl

Bestuur

Voorzitter: De heer C.J.M. van Gelder
Dorpsstraat 15
5441 AC Oeffelt

Penningmeester: De heer A.M.T.F. Kerstens
Urlingsestraat 6
5441 XJ Oeffelt

Secretaris: De heer G.L.M. Titselaar
Ganzenpoel 3
5441 XW  Oeffelt

Bestuurslid: De heer W.H.H. Cuppen
Katsestraat 5
5441 XC Oeffelt

Bestuurslid: De heer T.A.M. van den Bosch
Molenstraat 37
5441 AA Oeffelt

Bestuurslid: De heer L.W. Kersten
Velgert 42b
5441 XZ  Oeffelt

 
     
 
 
  NETonline Internetservice - www.netonline.nl